הכירו את יוסי, בן 25, אבא
לשני ילדים וגר במרכז הארץ.

בכל מקום אליו יוסי מגיע, הוא נתקל
במילים ובמושגים באנגלית.

עזרו לו להתמודד
עם האנגלית ב-10 סיטואציות שונות: